Archive for 20/12/2010

El cançoner de Nadal

20 Desembre 2010

Les cançons nadalenques constitueixen, probablement, un dels gèneres del repertori de cançons tradicionals més conegut en l’actualitat. Perduda la seva funcionalitat, han desaparegut de la pràctica quotidiana els cants de treball associats a tasques agrícoles o aquells que acompanyaven la realització de tasques quotidianes monòtones, les cançons de festeig, de ronda o de pandero… Però encara es conserven a la tradició oral –a banda dels goigs i altre repertori vinculat a la religiositat popular– algunes cançons de bressol, moixaines i joc infantils o –més enllà de les creences personals– cançons de Nadal que s’interpreten, amb major o menor fortuna, en llevants de taula, vetllades familiars o sopars d’empresa, per posar algun exemple.

El cançoner nadalenc, com qualsevol altra manifestació de literatura popular, presenta moltes variants en els temes. És cert, però, que la publicació de reculls, des de fa molts anys, i la reelaboració dels textos han contribuït a fixar determinades versions.

De cançoners nadalencs, se n’han publicat molts: recull de cançons aplegades pels folkloristes, adaptacions i recreacions d’autor o estudis etnogràfics sobre la tradició oral. Aquí en teniu un parell de mostres  dels que es poden trobar actualment a les llibreries, a tall d’exemple de les diferents aproximacions a aquest repertori:

Joan Amades,
Les cent millors cançons de Nadal

Barcelona: Edicions 62, 2009( Col·l. «labutxaca»)

Un clàssic del folklorista català més conegut. Fou editat, per primer cop, per l’Editorial Selecta, el 1949. Hi trobareu la major part de les cançons més populars del nostre Nadal. Hi trobareu una introducció sobre els costums d’aquest període –els cants a la missa del gall, pel carrer, les estrenes i captes infantils–  o la importància dels pastors com a referent simbòlic en la tradició nadalenca: «Les cançons de Nadal respiren un aire molt pastoral, tant en text com en la música», afirma Joan Amades, que ens ofereix majoritàriament versions de síntesi de les diferents variants, amb la música anotada, la major part de vegades, per Joan Tomàs, habitual col·laborador del folklorista. L’edició compta amb un índex de títols i de primers versos que facilita la localització dels textos.

Jaume Ayats,
Explica’m una altra cançó: Tió, Nadal i Reis

Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 2009

Una aproximació etnomusicològica, de divulgació, que no es limita a aplegar un seguit de cançons, sinó que ens explica els seus orígens, les particularitats de la melodia, el context en què s’han fet servir o, si s’escau, alguna curiositat referent a cada peça. Són quinze cançons –una tria personal de l’autor, que avisa, de bon començament, que no hi són totes ni les més conegudes– que ens apropen al coneixement d’aquest repertori tradicional d’una forma planera. Hi trobareu variants de les cançons del tió, El dubte de Sant Josep –un tema important en la nostra tradició–, El rabadà, Al vint-i.cinc de desembre, El noi de la mare o El dimoni escuat, entre altres.

Llibre per a llegir, aprendre, però sobretot per a fer servir. Com afirma Jaume Ayats, «si pot ser, que aquestes cançons siguin un incentiu o una provocació perquè feu sentir la veu amb ganes de cantar».