Archive for 22/02/2012

Els parlars del Priorat

22 febrer 2012

Pere Navarro Gómez
Aproximació geolingüística als parlars del Priorat
Reus: Carrutxa, 2012

Carrutxa acaba de reeditar el llibre de Pere Navarro sobre els parlars prioratins. La primera edició, publicada l’abril de l’any 2000 feia temps que s’havia exhaurit. Malgrat el seu caire d’introducció a la diversitat que la llengua catalana presenta a la comarca del Priorat, és –a l’espera d’estudis més exhaustius– una obra de consulta imprescindible per a les persones interessades en la geolingüística. Aquest no vol ser un treball exhaustiu, però ofereix informació sobre la totalitat de municipis de la  comarca.

Acompanyen aquest estudi un total de 72 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels Parlars del Priorat.

Per Navarro Gómez és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i ha publicat estudis com El parlar de la Fatarella (1992), Els parlars de la Terra Alta (1996), Aproximació geolingüística als parlars de la Ribera d’Ebre (2000) o Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya (2005).