Archive for Novembre de 2010

Catalunya-ciutat. Fantasies i realitats

10 Novembre 2010

Pere Cavallé Llagostera,
edició a cura de Xavier Ferré Trill
Catalunya-ciutat. Fantasies i realitats
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa edicions, 2009

Un text breu, publicat l’any passat, de Pere Cavallé Llagostera (Reus, 1880-1939), un dels impulsor més destacats en l’organització del catalanisme republicà i de la resta del Camp de Tarragona. Catalunya-Ciutat és una conferència pronunciada el 1908. Es tracta d’una reflexió sobre l’estat de vertebració territorial del catalanisme en una conjuntura de crisi de representació de Solidaritat Catalana. L’interès de la publicació rau, segons apunta l’editor– en que es tracta d’un text avui de difícil localització que planteja interrogants prou vigents en el present: com articular nacionalment el territori, tot supererant concepcions provincianes?

Com apunta Xavier Ferré, Catalunya-Ciutat. Fantasies i realitats és una reflexió de Pere Cavallé sobre el resultat –les aportacions i les mancances de la política de Solidaritat Catalana al Camp de Tarragona que permet una reflexió més àmplia sobre l’articulació del catalanisme, feta des d’un posicionament d’esquerra.